Papildomapaieška

Sąlygos ir terminai

 

Užsakymo internetu sąlygos ir nuostatos

Toliau nurodytos užsakymo internetu sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.

Prašome perskaityti mūsų Užsakymo internetu sąlygas ir nuostatas, nes prieš patvirtinant jūsų užsakymą, būsite paprašyti patvirtinti, kad jas perskaitėte ir supratote kaip dalį mūsų sąlygų ir nuostatų.

Laikydamiesi šių gairių galėsite: (i) suprasti, ko galite tikėtis iš mūsų užsakymo proceso metu; (ii) gauti pagrindinės informacijos apie užsakymą; (iii) suprasti, ko mums reikia iš jūsų, kad galėtume sėkmingai įvykdyti jūsų užsakymą.

1. Užsakymo internetu procesas

Toliau išdėstyti pagrindiniai užsakymo internetu etapai.

(i) Pirmas etapas: Paslaugos pasirinkimas.
Užsakymo internetu formoje įveskite nuomos kriterijus, įskaitant nuomos datas, vietas ir transporto priemonės pasirinkimą.

(ii) Antras etapas: „Europcar“ pasiūlymas.
Pagal jūsų kriterijus „Europcar“ pateiks jums kelis pasiūlymus, atitinkančius jūsų užklausą.

„Pasiūlymas“ apibrėžiamas kaip paslauga, į kurią įeina pasirinkta transporto priemonės kategorija, prieinama pasirinktai trukmei ir su pasirinktomis pasirinktimis (jei yra) ir kaina, kuri gali būti mokama iš anksto arba atvykus.

 Tada būsite paprašyti pasirinkti jums geriausiai tinkantį pasiūlymą. 

(iii) Trečias etapas: Pasiūlymo priėmimas.
Tada galėsite pasirinkti priedus ar papildomas apsaugas spustelėdami ant norimų prekių. Kiekvienos pasirinktos prekės kaina pridedama prie galutinės nuomos kainos.

(iv) Ketvirtas etapas: Patvirtinimas.
Kai baigsite užsakymą, būsite paprašyti spausti langelį „apmokėjimas“, kad laikinai būtų rezervuotas pasirinktas pasiūlymas.

(v) Penktas etapas: „Europcar“ pranešimas.
Jums užpildžius kliento duomenis, būsite paprašyti patikrinti savo užsakymo santrauką ir patvirtinti užsakymą. Tuo tikslu būsite paprašyti perskaityti galiojančias Nuomos sąlygas ir nuostatas ir, jei su jomis sutiksite, galėsite baigti užsakymą spustelėdami mygtuką „Mokėti dabar“ arba „Mokėti atsiimant“.

(vi) Šeštas etapas: „Europcar“ pranešimas.
„Europcar“ atsiųs jums užsakymo patvirtinimą, įskaitant užsakymo numerį. Patvirtinimo el. laiške bus nurodyta pagrindinė jūsų užsakymo informacija.

2. „Europcar“ siunčiamas užsakymo patvirtinimo el. laiškas

Užsakymo proceso pabaigoje pateksite į puslapį „Užsakymo patvirtinimas“; užsakymo numeris bus paryškintas. Jūs taip pat gausite užsakymo patvirtinimo laišką, kuriame bus pateikta visa informacija apie jūsų užsakymą bei nuomos sąlygų ir nuostatų, taikomų toje šalyje, kurioje nuomojatės, kopija. Rekomenduojame atsispausdinti šį užsakymo patvirtinimo el. laišką ir jį išsaugoti. Užsakymo proceso pabaigoje pateksite į puslapį „Užsakymo patvirtinimas“; užsakymo numeris bus paryškintas. Jūs taip pat gausite užsakymo patvirtinimo laišką, kuriame bus pateikta visa informacija apie jūsų užsakymą. Atsispausdinkite ir išsaugokite jį.

3. Užsakymo duomenys

Užsakymo data:
Mes galime priimti užsakymus tai pačiai dienai, jei esame informuojami prieš dvi (2) valandas.
Mes galime priimti užsakymus, jei esame informuojami prieš penkiolika (15) mėnesių.

Minimalus nuomos laikotarpis:
Minimalus nuomos laikotarpis yra viena (1) diena (tam tikruose punktuose gali būti vykdoma valandinė nuoma). Viena (1) diena traktuojama kaip dvidešimt keturios (24) valandos. Į šį 24 valandų laikotarpį įeina transporto priemonės atsiėmimas ir grąžinimas. Už trumpiau nei dvidešimt keturias (24) valandas trunkančią nuomą taikomas visos dienos mokestis, išskyrus tam tikras vietas, kuriose vykdoma valandinė nuoma. Tam tikri kuponai ir akcijos kainos taikomos konkrečiam minimaliam skaičiui. Skaitykite jūsų kupone nurodytas sąlygas ir nuostatas.

Maksimali nuomos trukmė:
Mes galime priimti užsakymus daugiausia iki dvylikos (12) mėnesių nuomos laikotarpiui. 

4. Kainos

„Europcar“ nuomos kainos pasiūlyme įtraukti visi privalomi mokesčiai, atitinkantys jūsų užsakymo kriterijus.

Įprastai į kainos pasiūlymą įtraukiami toliau nurodyti elementai:

– pridėtinės vertės mokestis ar bet kuris kitas vietinis mokestis;
– jauno vairuotojo mokestis (jei taikoma);
– neribotas kilometražas, arba, jei jis netaikomas, aiškus kilometrų / mylių skaičius nurodant kiekvieno papildomo kilometro / mylios kainą;
– pagrindinio skyriaus mokestis;
– kelių mokestis ir licencijos mokestis;
– civilinės atsakomybės draudimas;
– draudimas nuo susidūrimo žalos (DSŽ) ir draudimas nuo vagystės (DV). Kai kuriose šalyse DSŽ ir DV gali būti sujungti į bendrą draudimą nuo nuostolių (DN). Užsakymo metu rodoma franšizės suma yra didžiausia pinigų suma, už kurią jūs esate atsakingi transporto priemonei padarytos žalos arba jos vagystės atveju. Kai kuriose šalyse šios franšizės galima atsisakyti įsigyjant pasirenkamą papildomą apsaugą nuomos metu.

Šių mokesčių sąrašas yra atspausdintas užsakymo patvirtinime ir nurodytas užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Kainos yra garantuotas nuomai, susijusiai su patvirtintu užsakymu.

Į papildomus mokesčius, taikomus standartinei nuomos kainai, gali įeiti:

papildomo vairuotojo mokestis: kai su nuomojamu turtu yra susijęs daugiau nei vienas vairuotojas; antras arba kitas vairuotojas vadinamas „papildomu vairuotoju“. Mokestis gali būti taikomas kiekvienam arba visiems papildomiems vairuotojams.
aukštesnės kategorijos vietos / oro uostas / geležinkelio mokestis: papildomas mokestis, kuris taikomas tam tikrose centrinėse miesto, oro uosto ar geležinkelio vietose;
bet kokia papildoma įranga: perskaitykite mūsų skyrių „Speciali automobilio įranga“;
aptarnavimas ne darbo valandomis: jei atsiimate ar grąžinate automobilį ne įprastomis darbo valandomis, kai kuriose šalyse gali būti taikomas „aptarnavimo ne darbo valandomis“ mokestis. Pasitikrinkite atlikdami užsakymą ir (arba) apmokėdami;
pilnas bakas: kai kuriose šalyse galite pasirinkti iš anksto užmokėti už degalų papildymo paslaugą.
žala ir vagystė: neviršijant apsaugos franšizės (jei įsigyta ši apsauga), priešingu atveju – neviršijant automobilio likutinės vertės.

5. Mokėjimas / mokėjimo būdai / užstato sąlygos ir nuostatos

A. Mokėjimas

„Užsakyti ir mokėti dabar“ – užsakymas internetu: Išankstinis mokėjimas (mokėjimas užsakymo metu): internetu pasirinkus „iš anksto mokamą kainą (-as)“, užsakymo metu reikia sumokėti visą apskaičiuotą nuomos sumą.

„Užsakyti ir mokėti punkte“ – mokėjimas punkte: galite nuspręsti sumokėti nuomos mokestį nuomos punkte. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurioms kredito kortelių bendrovėms gali nebūti atstovaujama toje šalyje, kurioje nuomojamasi. Todėl rekomenduojame pasitikrinti šalies, kurioje nuomositės, kredito kortelių priėmimo taisykles, nurodytas Nuomos sąlygose ir nuostatose. Tuo tikslu spauskite čia ir pasirinkite šalį, kurioje nuomositės.

B. Mokėjimo būdai

Mokėjimus galima atlikti toliau nurodytais būdais.

Kredito kortelė (-ės): kredito kortelės, kurias įprastai priima „Europcar“ yra „American Express“, „Diners Club“, „MasterCard“ ir „Visa“.
Perspėjimas:
Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimai, atliekami naudojant kredito kortelę (-es), priimami atsižvelgiant į jūsų kredito kortelės išdavusios institucijos apribojimus.
Kredito kortelės savininkas (iš anksto apmokėto užsakymo atveju) turi būti nurodytas kaip nuomininkas (nuomos sutartyje turi būti nurodytas „pagrindinis vairuotojas“). Apmokėdamas tas asmuo turi pateikti savo kredito kortelę (ant kurios nurodytas tas pats vardas).

Debeto kortelė (-ės): Užsakymo arba nuomos metu NEPRIIMAMA debeto kortelė (-ės), kuri (-os) nėra susieta (-os) su banko sąskaita, išskyrus:

– „Maestro“ korteles, išduotas Jungtinės Karalystės bankų, ir klientams, besinuomojantiems Jungtinėje Karalystėje; ir

– „Visa Electron“ kortelę (-es), kuri (-os) kai kuriose paskirties šalyse priimamos internetiniams mokėjimams atlikti (tačiau atkreipkite dėmesį, kad klientai, kurie neturi kitos kredito kortelės, tik „Visa Electron“, turi užtikrinti, kad jų sąskaitoje būtų pakankamai lėšų užstatui, kuris bus imamas apmokėjimo metu).

Grynieji pinigai / čekis:
Mokėjimus grynaisiais pinigais arba čekiu galima atlikti tik:

– nuomojantis šalies viduje;
– nuomojantis transporto priemones, kurios klasifikuojamos kaip „žemiausios kategorijos“ (pvz., „mini“ arba „ekonominė“).
– Mokėjimams grynaisiais pinigais arba čekiu taip pat taikomi papildomi apribojimai ir maksimali suma.

Norėdami gauti papildomos informacijos, žr. šalies, kurioje nuomositės, Nuomos sąlygas ir nuostatas spustelėdami čia ir pasirinkdami šalį, kurioje nuomositės.

C. Užstato-operacijos patvirtinimas

Jūsų užsakymo ir apmokėjimo metu:

Jūsų užsakymo ir apmokėjimo metu jums bus pranešta, kad be nuomos kainos, būsite paprašyti palikti užstatą. Užstato suma bus nurodyta prieš įforminant jūsų užsakymą, dar kartą nurodyta užsakymo patvirtinimo el. laiške bei nuomos sutartyje, kurią gausite nuomos punkte apmokėjimo metu. Užstatas imamas kaip išankstinis elektroninis sumos patvirtinimas jūsų kredito kortelėje („Užstatas“).

Šis užstatas leidžia „Europcar“ užtikrinti galutinę sandorio sumą, nes taip „Europcar“ gauna patvirtinimo apsaugą prieš prasidedant nuomos laikotarpiui. Šitaip taip pat patvirtinama, kad jūsų banko sąskaita yra galiojanti ir joje yra pakankamai lėšų.

Perspėjimas: Užstato suma priklauso nuo apmokėjimo punkto (-ų) vietinės politikos ir skirtingose šalyse gali būti skirtinga.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie užstato skaičiavimo metodą, spustelėkite čia.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad apskritai užstato suma apima transporto priemonės nuomos sutarties laikotarpį ir bet kokius papildomus mokesčius, kurie gali būti taikomi nuomos laikotarpiu. Norėdami gauti papildomos informacijos apie tai, kas įeina į užstatą, žr. šalies, kurioje nuomositės, Nuomos sąlygas ir nuostatas spustelėdami čia ir pasirinkdami šalį, kurioje nuomositės.

Užstato suma galioja nuomos sutarties laikotarpiu. Kai nuomos sutartis sudaroma ilgesniam nei trisdešimties (30) dienų laikotarpiui, „Europcar“ prašo naujo patvirtinimo iš kortelės turėtojo banko sąskaitos už kiekvieną papildomą laikotarpį.

Atvykimo metu:

Jei galutinė suma, priskaičiuota už suteiktas automobilių nuomos paslaugas, yra mažesnė nei užstato suma apmokėjimo metu, gali būti pareikalauta pateikti papildomą patvirtinimą dėl mokėtinos sumos padengimo.

6. Reikalavimų atitikimas nuomos metu: Dokumentai ir amžiaus apribojimas

Norėdami gauti papildomos informacijos apie vairuotojo pažymėjimus ir kitus reikiamus dokumentus, žr. šalies, kurioje nuomositės, Nuomos sąlygas ir nuostatas spustelėdami čia ir pasirinkdami šalį, kurioje nuomositės.

7. Užsakymo pakeitimai: Pakeitimo / atšaukimo politika

Jūs galite peržiūrėti, keisti arba atšaukti savo užsakymą internetu, po to, kai jis patvirtinamas, su sąlyga, kad tai padarysite per terminą, nurodytą šalies, kurioje nuomojatės, Nuomos sąlygose ir nuostatose. Tiesiog spustelėkite nuorodą „Pakeisti / atšaukti“, esančią skyriuose „Vartininkų paslauga“ arba „Mano „Europcar“.

Atkreipkite dėmesį, kad norėdami atšaukti arba ištrinti užsakymus, turite būti prisijungę tuo pačiu „Europcar“ vairuotojo identifikavimo numeriu, pagal kurį atliktas užsakymas. Negalima pakeisti internetinių užsakymų, atliktų ar pakeistų per „Europcar“ užsakymo paslaugų centrą, kelionių agentūrą ar užsakymų, atliktų naudojant kitą „Europcar“ vairuotojo identifikavimo numerį. Norėdami pakeisti užsakymus, atliktus ar pakeistus per „Europcar“ užsakymo paslaugų centrą ar kelionių agentūrą, kreipkitės į atitinkamą skambučių centrą.

„Iš anksto apmokėtų“ užsakymų atveju gali būti taikomi pakeitimo / atšaukimo mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Išankstinio apmokėjimo sąlygas ir nuostatas, 5 dalį.

Užsakymų, kurie apmokami atvykus, atveju (neapmokėti iš anksto) galite pakeisti arba atšaukti savo užsakymą nemokamai, su sąlyga, kad tai padarote likus bent 2 valandoms iki transporto priemonės paėmimo datos ir laiko.

8. Garantuoto užsakymo politika

„Europcar“ nuomos vieta (paėmimo punktas) per nurodytą „garantuojamą laikotarpį“, kuris apibrėžtas toliau, turi pateikti reikiamos kategorijos transporto priemonę, patvirtintą užsakymo metu, jei nuomininkas atitinka nuomos reikalavimus.

Jei šiuo „garantuojamu laikotarpiu“ negalima pateikti reikiamos kategorijos transporto priemonės, jums per vieną valandą nuo atvykimo bus pasiūlyti alternatyvūs sprendimai, kurie nebus apmokestinti papildomai jūsų.

8.1 Nepateikti kredito kortelės duomenys – vienos valandos garantija:

Jei užsakymo metu nepateikėte savo debeto, kredito ar mokėjimo kortelės informacijos, „Europcar“ yra įsipareigojusi garantuoti jūsų užsakymą vieną (1) valandą po numatyto transporto priemonės pasėmimo laiko.
„Europcar“ stengsis pateikti pageidaujamos kategorijos automobilį per garantuojamą vienos valandos laikotarpį, kol bus nurodyta, kad užsakymą pateikęs asmuo neatvyko (nuomojamų transporto priemonių atsiėmimo punkto darbo pabaigos metu). Jei tai neįmanoma, jums bus pasiūlyta alternatyva ir, jei sutiksite, bus pasiūlytas kitos kategorijos automobilis ir nustatyta nuomos kaina (gali būti taikomos naujos kainos), jei jūs atitiksite nuomos reikalavimus.

8.2 Pateikti kredito kortelės duomenys – garantuotas užsakymo rezervavimas:

Jei užsakymo metu pateikėte savo debeto, kredito ar mokėjimo kortelės ir vairuotojo identifikavimo informaciją (arba tik savo vairuotojo identifikavimo numerį, prie kurio išsaugota informacija apie korteles), „Europcar“ transporto priemonių paėmimo punktai turi pateikti pageidaujamos kategorijos automobilį iki punkto darbo pabaigos laiko arba iki dienos, einančios po numatyto paėmimo laiko visą parą ir visą savaitę dirbančiuose punktuose, 12.00 val. (vidurdienio). Jei neatsiimate transporto priemonės garantuojamu laikotarpiu, gali būti taikomas neatvykimo mokestis. (Žr. 8.4 punktą „Neatvykimo mokestis“.)

8.3 Vėluojantis skrydis / traukinys

Oro uostuose ir geležinkelio stotyse esančiuose nuomos punktuose užsakymas garantuojamas vieną (1) valandą po faktinio lėktuvo / traukinio atvykimo laiko, jei užsakant buvo nurodytas skrydžio ar traukinio numeris.
Skrydžiui / traukiniui pavėlavus daugiau negu garantuojamas laikotarpis, mes aptarnaujame iki 1 val. nuo faktinio lėktuvo / traukinio atvykimo laiko, o kai kuriuose oro uostuose ir geležinkelio stotyse esančiuose nuomos punktuose šis laikotarpis gali būti daugiausia 2 valandos po įprasto darbo pabaigos laiko. Tokiu atveju gali būti taikomas nedarbo valandų mokestis.

8.4 Transporto priemonės neatsiėmimas – „neatvykimo mokestis“

Jei atitinkate „garantuojamo užsakymo rezervavimo“ reikalavimus, neatšaukėte savo užsakymo likus 24 valandoms (iš anksto apmokėtų užsakymų atveju) arba 2 valandoms (iš anksto neapmokėtų užsakymų atveju) iki nustatytos atsiėmimo datos ir laiko (žr. „Užsakymo pakeitimai: Pakeitimo / atšaukimo politika“, 7 skirsnį) ir neatsiimate transporto priemonės iki punkto darbo laiko pabaigos (arba iki dienos, einančios po numatyto paėmimo laiko visą parą ir visą savaitę dirbančiuose punktuose, 12.00 val. (vidurdienio) – 50 eurų arba ekvivalentas vietine valiuta (pvz., 50 USD, 35 GBP), išskyrus Šveicariją: 250 CHF mokestis, kurį taiko „Europcar“. Šią sumą reikės sumokėti vietine valiuta arba jūsų kortelės atsiskaitymo valiuta, kai taikoma, ir taikant operacijos metu galiojantį valiutos kursą ir sąlygas.

8.5 Transporto priemonės nepristatymas garantuojamu laikotarpiu

Jeigu tam tikros kategorijos transporto priemonės nebus galima pateikti garantuojamu laikotarpiu, „Europcar“ jums pasiūlys:

– geresnės kategorijos transporto priemonę be papildomų mokesčių; ARBA
– prastesnės kategorijos transporto priemonę (už atitinkamą tos kategorijos kainą) ir kompensaciją (pvz., kuponą geresnės kategorijos transporto priemonės nuomai ateityje).

Tais atvejais, kai nepriimtina nei geresnės, nei geresnės kategorijos transporto priemonė, o užsakytos kategorijos transporto priemonės negalima gauti per 1 valandą nuo numatyto atsiėmimo laiko, „Europcar“ siūlo toliau nurodytą alternatyvą be papildomo mokesčio:

– suorganizuoti nuvežimą iki artimiausios alternatyvios „Europcar“ nuomos vietos (iki 50 km atstumu); ARBA
– transporto priemonės nuomą kitoje bendrovėje, esančioje netoli „Europcar“ nuomos vietos.

Tais atvejais, kai pagal taisykles numatyta, kad įsipareigojimų nevykdantis nuomos punktas turi sumokėti jums baudą, įsipareigojimų nevykdantis nuomos punktas turi laikytis šios taisyklės.

9. Nenugalima jėga

Nė viena šalis nebus atsakinga už savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymo dėl nenugalimos jėgos. „Nenugalima jėga“ laikoma (kaip apibrėžta galiojančiomis nuostatomis) bet koks nenugalimas ar nenumatomas įvykis, neatsižvelgiant į tai, kuri šalis nukenčia nenugalimos jėgos atveju, dėl kurio ta šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų.

Taigi tuo atveju:

– išankstinio mokėjimo užsakymo – operacija atšaukiama, o nuomos punktas grąžina jums iš anksto sumokėtą nuomos mokestį. Nuomos punktas neturi jokių tolesnių įsipareigojimų dėl sandorio;

– garantuojamo užsakymo – užsakymas nustoja galioti, jums netaikomas neatvykimo mokestis ir nuomos punktas neturi jokių tolesnių įsipareigojimų dėl sandorio.

10. Galiojanti teisė – kompetentingas teismas

Šios sąlygos ir nuostatos buvo sudarytos pagal Prancūzijos teisę ir yra pateiktos adresu www.europcar.com, patalpintu Prancūzijos teritorijoje. Taikoma Prancūzijos teisė.

Jei užsisakėte transporto priemonę kaip verslininkas, bet kokiems ginčams, kylantiems dėl jūsų užsakymo, taikoma išskirtinė Versalio prekybos teismo jurisdikcija (arba „Europcar“ patronuojamosios bendrovės arba franšizės turėtojo atveju – kompetentingas „Europcar“ patronuojamosios bendrovės arba franšizės turėtojo registracijos vietos teismas).

11. Privatumo politika

Paspaudę čia, rasite mūsų privatumo politiką.

12. Prašymas pateikti informaciją arba užklausos

Jei jums reikia papildomos informacijos apie jūsų užsakymą ir bet kokios užklausos, siunčiamos prieš jums atvykstant į „Europcar“ buvimo vietą, atveju susisiekite su savo gyvenamosios šalies arba šalies, kurioje „Europcar“ vyko nuomą (jei keliaujate užsienyje), užsakymų aptarnavimo centru.

Taip pat galite susisiekti su mumis paspaudę čia.

13. Registracijos internetu sąlygos ir nuostatos

Registracija internetu yra nauja nemokama „Europcar“ paslauga, paspartinanti nuomos procesą nuomos vietoje.

Aktyvinę registraciją internetu, galite:

– leisti „Europcar“ paruošti dokumentus, reikalingus nuomai, nurodant tam tikrą informaciją apie jūsų užsakymą (pvz., kredito kortelę dėl užstato ir kliento duomenis);

– džiaukitės greitesniu aptarnavimu nuomos vietoje naudodamiesi specialiu jau paruoštų paslaugų langeliu. Paprastai pagrindinių „Europcar“ punktų yra įrengtas specialus jau paruoštų paslaugų langelis. Tačiau tuo atveju, kai konkretaus langelio nėra, internetu registraciją atlikę klientai aptarnaujami pirmenybės tvarka.

Jūsų užsakymas gali būti registruojamas internetu, jei:

– pasirenkate mokėti internetu;

– užsakymas pateikiamas nurodžius „Europcar“ identifikavimo numerį (užsakymo metu jūs buvote prisijungę arba sėkmingai susikūrėte savo „Europcar“ identifikavimo numerį);

– nuomojatės vienoje iš šių šalių: Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Portugalija, Belgija, JK, Australija, Naujoji Zelandija, Šveicarija;

– nuomojatės nuomos punkte-dalyvyje vienoje iš šių šalių (jums bus pasiūlytas aptarnavimas tik nuomos punktuose-dalyviuose);

– užsakymo metu nepridedama papildomų vairuotojų (savaime aišku, galėsite pridėti papildomų vairuotojų nuomos punkte);

– patvirtinti visi jūsų užsakymo elementai.

Nuomos punkte jums tereikės parodyti savo kredito kortelę, kurią naudojote užsakymui, savo vairuotojo pažymėjimą bei galiojantį asmens tapatybės dokumentą, pasirašyti nuomos sutartį ir važiuoti!

14. JAV ir Kanados gyventojai

Kainos be draudimo nuo susidūrimo žalos ir draudimo nuo vagystės siūlomos tik JAV ir Kanados gyventojams dėl kredito kortelių aprėpties, prieinamos JAV ir Kanados kortelių turėtojams.

 

Print

Skambinkite dėl rezervacijų +370 5250 3420

Jūsų užsakymas
Verslui

Ta pati programėlė. Daugiau mobilumo.

Parsisiųsti Europcar programėlę skirtą iPhone, iPad ir Android dabar!

Svetainės žemėlapis Vartotojo vadovas automobilio nuomai Europcar nuomos punktai Europcar verslui Atsiliepimai Kontaktai Standartinės sąlygos

© Europcar Lithuania 2024