Papildomapaieška

Sąlygos ir terminai

 

Išankstinio apmokėjimo sąlygos ir nuostatos

Išankstinis apmokėjimas reiškia, kad jūs už nuomą sumokate iš anksto, užsakymo metu.

Jei už nuomą apmokėjote iš anksto, „Europcar“ išankstinio apmokėjimo patvirtinimas pateikiamas laikantis toliau nurodytų sąlygų ir nuostatų („Sąlygos“). Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, galite atšaukti savo užsakymą, kaip numatyta toliau esančiame 5 skyriuje, ir toliau galėsite užsisakyti internetu bei apmokėti už nuomą nuomos punkte pagal taikomą kainą.

1. Atsižvelgiant į konkrečias laikinas akcijas, kurios gali būti taikomos, išankstinio apmokėjimo kainoms netaikomos nuolaidos ir jos negali būti derinamos su jokiu kitu akciniu pasiūlymu. „Europcar“ išankstinio apmokėjimo patvirtinimas negali būti perleidžiamas jokiam trečiajam asmeniui. Išankstinio apmokėjimo kainos taikomos tik kortelės turėtojui.

2. Į kainas neįeina jokie taikomi mokesčiai, kurie nėra aiškiai nurodyti „Europcar“ išankstinio apmokėjimo patvirtinime, ir jokios pasirenkamos papildomos paslaugos, už kurias gali būti atsakingas klientas. Atsiimant transporto priemonę, „Europcar“ nuomos punkte reikia pateikti tą pačią kredito kortelę, kuri buvo naudojama išankstinio apmokėjimo metu, kad būtų galima padengti papildomus nenumatytus mokesčius, neįtrauktus į išankstinio apmokėjimo sumą. Patvirtinimas gaunamas nuomos metu, o atitinkami mokesčiai priskiriami kredito kortelei tik grąžinus transporto priemonę.

3. Kai kuriose šalyse gali būti taikoma suma, kurios negalima atsisakyti, jei transporto priemonė pavagiama arba sugadinama dėl kokios nors priežasties, net jei įsigytas arba į nuomos mokesčius įtrauktas draudimas nuo susidūrimo žalos ir (arba) draudimas nuo vagystės, ir (arba) draudimas nuo praradimo ir žalos.

4. Jūs galite nemokamai pakeisti savo rezervaciją naudodami tą patį užsakymo kanalą, kuriuo naudojotės atlikdami rezervaciją, arba kreipdamiesi į mūsų vietinį skambučių centrą. Užsakymo pakeitimas gali turėti įtakos nuomos kainoms ir gali prireikti išduoti naują „Europcar“ išankstinio apmokėjimo patvirtinimą. Užsakymo pakeitimas gali turėti įtakos nuomos kainoms ir gali prireikti išduoti naują „Europcar“ išankstinio apmokėjimo patvirtinimą.

5. Jūs galite atšaukti savo rezervaciją naudodami tą patį užsakymo kanalą, kuriuo naudojotės atlikdami rezervaciją, arba kreipdamiesi į mūsų vietinį skambučių centrą. Atšaukimai, atlikti naudojantis „Europcar“ rezervavimo internetu svetainę, įsigalioja, kai juos užfiksuoja „Europcar“ rezervavimo sistema.

 

Jūs galite atšaukti iš anksto apmokėtą rezervaciją, kaip nurodyta toliau:

– Jūs galite nemokamai atšaukti rezervaciją iki nuomos laikotarpio pradžios likus iki 24 val.

– Jeigu atsiėmimo dieną arba iki išnuomotos transporto priemonės atsiėmimo laiko likus mažiau nei 24 val. atšaukiama iš anksto apmokėta rezervacija, grąžinama visa jos suma atėmus 50,00 eurų mokestį arba jo ekvivalentą – 50 dolerių, 39 GBP (išskyrus Šveicariją: 75 CHF) (šią sumą reikės sumokėti vietine valiuta arba jūsų kortelės atsiskaitymo valiuta, kai taikoma, ir taikant operacijos metu galiojantį valiutos kursą ir sąlygas). Jeigu išankstinio apmokėjimo suma yra mažesnė už „neatvykimo mokestį“, jūs galite reikalauti sugrąžinti jums skirtumą. 

Abiem pirmiau nurodytais atvejais jums bus atsiųstas atšaukimo patvirtinimas.

– Jei neatšaukiate užsakymo ir neatvykstate į „Europcar“ nuomos punktą atsiimti transporto priemonės, išankstinio apmokėjimo suma grąžinama atėmus „neatvykimo mokestį“ – 50,00 eurų (gryna suma) arba jo ekvivalentą – 50 dolerių, 39 GBP (išskyrus Šveicariją: 250 CHF) (šią sumą reikės sumokėti vietine valiuta arba jūsų kortelės atsiskaitymo valiuta, kai taikoma, ir taikant operacijos metu galiojantį valiutos kursą ir sąlygas).

 

6. Jei užsakymo pakeitimai atliekami ne pagal 4 straipsnį, sumos už anksčiau pasibaigusiu nuomos laikotarpiu nepanaudotas dienas (t. y. klientas grąžina transporto priemonę prieš pasibaigiant sutartam nuomos laikotarpiui) arba pavėlavus atsiimti automobilį (jei klientas neatsiima transporto priemonės nuomos pradžios metu arba atšaukia užsakymą po numatytos nuomos laikotarpio pradžios datos) negrąžinamos.

7. Visiems nuomos atvejams taikomos standartinės „Europcar“ nuomos sutarties sąlygos ir nuostatos, galiojančios nuomos metu ir vietoje. Minimali nuomos trukmė ir būtinosios sąlygos, taikomos norint vairuoti „Europcar“ transporto priemonę, gali skirtis skirtingose šalyse ir pagal automobilio kategoriją. Norėdami gauti papildomos informacijos, žr. šalies, kurioje nuomositės, Nuomos sąlygas ir nuostatas spustelėdami čia ir pasirinkdami šalį, kurioje nuomositės.

8. Konkrečios pageidaujamos markės / modelio automobiliai gali būti neprieinami nuomos metu.

9. Nuomos laikas skaičiuojamas 24 valandų laikotarpiais (paromis), prasidedančiais nuo atsiėmimo. Papildomi paros mokesčiai taikomi, jei „Europcar“ transporto priemonė išlaikoma ilgiau nei nurodyta (papildomos paros pridedamos praėjus 30 minučių atidėjimo laikotarpiui ir už jas išrašoma sąskaita taikant galiojančią viešą kainą).

10. Visi vairuotojai informuojami, kad bet kokia informacija teikiama savanoriškai, kad būtų galima suteikti automobilių nuomos paslaugą, ir kad ji išsaugota kompiuterizuotoje duomenų bazėje, kuria visi vairuotojai, pateikę prašymą savo gyvenamosios šalies „Europcar“ pardavimų administravimo skyriui, gali bet kada naudotis norėdami peržiūrėti ir ištaisyti savo asmens duomenis.

11. Šios išankstinio apmokėjimo sąlygos ir nuostatos buvo sudarytos pagal Prancūzijos teisę ir yra pateiktos adresu www.europcar.com, patalpintu Prancūzijos teritorijoje. Taikoma Prancūzijos teisė.

12. Jei iš anksto apmokėjote užsakymą kaip verslininkas, bet kokiems ginčams, kylantiems dėl jūsų užsakymo, taikoma išskirtinė Versalio prekybos teismo jurisdikcija (arba „Europcar“ patronuojamosios bendrovės arba franšizės turėtojo atveju – kompetentingas „Europcar“ patronuojamosios bendrovės arba franšizės turėtojo registracijos vietos teismas).

Print

Skambinkite dėl rezervacijų +370 5250 3420

Jūsų užsakymas
Verslui

Ta pati programėlė. Daugiau mobilumo.

Parsisiųsti Europcar programėlę skirtą iPhone, iPad ir Android dabar!

Svetainės žemėlapis Vartotojo vadovas automobilio nuomai Europcar nuomos punktai Europcar verslui Atsiliepimai Kontaktai Standartinės sąlygos

© Europcar Lithuania 2024