Papildomapaieška

Sąlygos ir terminai

 

Naudojimosi interneto svetaine sąlygos

Interneto svetainė priklauso EUROPCAR INTERNATIONAL SASU Bat OP, 2, rue René Caudron 78960 Voisins-le-Bretonneux, Prancūzija (toliau – „Europcar“). Už publikavimą atsakingas asmuo yra Marcus Bernhardt, „Europcar International“ komercijos vadovas.

Sąlygų ir nuostatų priėmimas

Atidžiai perskaitykite šias sąlygas ir nuostatas prieš naudodamiesi „Europcar“ interneto svetaine ar atlikdami rezervaciją. Jas galite rasti spustelėję hipersaitą, pateiktą kiekviename mūsų interneto svetainės puslapyje. Rekomenduojame jį atsispausdinti ir saugoti kopiją.

Jei naudojatės „Europcar“ interneto svetaine, tai reiškia, kad be išlygų sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, įskaitant mūsų privatumo politiką.

Šios sąlygos ir nuostatos papildo ypatingas sąlygas, taikomas kiekvieno tipo produktui ar paslaugai, siūlomai interneto svetainėje.

Naudojimas

Jūs įsipareigojate:

(a) nesinaudoti „Europcar“ svetaine neteisėtais tikslais arba tokiais tikslais, kurie gali pažeisti „Europcar International“ ar trečiųjų asmenų teises, konkrečiai – nesinaudoti svetainės žalingai ar neteisėtai informacijai arba informacijai, kuri yra nemaloni, diskriminacinė ar įžeidžianti „Europcar International“ arba trečiuosius asmenis, platinti;

(b) nesutrikdyti prieigos prie „Europcar“ interneto svetainės, neprieiti prie „Europcar International“ kompiuterinių sistemų, nemodifikuoti interneto svetainės, nenaudoti ir nepersiųsti kompiuterinių virusų, bandymų įsilaužti, kompiuterinių „kirminų“, ir t. t., ir nevykdyti nusižengimų, kurie gali būti vertinami kaip kompiuteriniai nusikaltimai;

(c) nepažeisti jokio asmens ar subjekto patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių, autorių teisių, duomenų bazių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių;

(h) neapsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, įskaitant, tačiau neapsiribojant „Europcar“ tarnautoju, melagingai nenurodyti ir kitaip neteisingai neišreikšti savo ryšio su fiziniu ar juridiniu asmeniu;

(e) laikytis šių bendrųjų naudojimosi sąlygų.

Jei nesilaikysite šių įsipareigojimų, „Europcar International“ pasilieka teisę nedelsiant uždrausti ir užblokuoti prieigą prie savo interneto svetainės ir savo tinklo be pažeidimų.

Informacija interneto svetainėje

Nors „Europcar“ dėjo visas pastangas siekdama užtikrinti, kad „Europcar“ interneto svetainėje esanti informacija būtų teisinga jos pateikimo metu, „Europcar“ negali būti laikoma atsakinga už jokias klaidas ar praleidimus, ar informaciją, kuri gali būti neišsami, netiksli arba pasenusi.

Intelektinė nuosavybė / pranešimas apie autorių teises ir prekių ženklus

Autorių teisės ir visos nuosavybės teisės į „Europcar“ interneto svetainę bei visą jos turinį priklauso „Europcar“. „Europcar“ interneto svetainėje pateikta medžiaga yra „Europcar“ nuosavybė, jei nenurodyta, kad ji priklauso tretiesiems asmenims. Pavadinimas „Europcar“ ir bet kurie kiti „Europcar“ prekių ženklai, logotipai ir grafika, rodoma „Europcar“ interneto svetainėje, yra registruoti „Europcar“ ar jos filialų prekių ženklai. Kitų bendrovių ir produktų ar paslaugų pavadinimai, rodomi „Europcar“ interneto svetainėje, gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai.

Jums nesuteikiama jokių teisių ar licencijos naudoti prekių ženklus ir todėl jūs sutinkate visiškai arba iš dalies nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti ir nekurti išvestinių darbų, pagrįstų „Europcar“ interneto svetainės turiniu ir (arba) „Europcar“ interneto svetainėje siūlomų produktų ir paslaugų.

Nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius

„Europcar“ interneto svetainėse yra kelios vietos, kuriose gali būti pateikta nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios nesilaiko „Europcar“ interneto svetainių informacijos privatumo praktikos. Jums spustelėjus nuorodas į tas interneto svetaines, „Europcar“ interneto svetainių informacijos privatumo praktika nebetaikoma. Rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų asmenų interneto svetainių privatumo pareiškimus, kad suprastumėte jų procedūras, susijusias su jūsų duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu.

Garantijos paneigimas

Jūs naudojatės „Europcar“ interneto svetaine savo rizika. Ši interneto svetainė pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia prieinama“. „Europcar“ neteikia jokių garantijų ar pareiškimų, kad (i) svetainė atitiks jūsų reikalavimus, (ii) ji veiks nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų, (iii) rezultatai, kurie gali būti gaunami naudojantis „Europcar“ interneto svetaine, bus tikslūs ar patikimi, (iv) bet kokių produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos, jūsų įsigytos ar gautos teikiant paslaugą, kokybė atitiks jūsų lūkesčius, ir (v) bet kokios klaidos bus ištaisytos. Tik jūs būsite atsakingi už bet kokią žalą, padarytą jūsų kompiuterio sistemai, ar duomenų praradimą, patirtą naudojantis svetaine. Joks žodinis ar raštiškas patarimas ar informacija, gauta iš „Europcar“ ar per arba iš „Europcar“ interneto svetaines, nesudaro jokios garantijos ar kito įsipareigojimo, jei jis nėra aiškiai nurodytas atitinkamose sąlygose ir nuostatose. Nors imtasi pagrįstų atsargumo priemonių siekiant apsaugoti belaidžio interneto ir prieigos prie tinklo saugumą ir neliečiamumą, „Europcar“ negali garantuoti, kad naudotis belaidžiu ryšiu bus saugu. Taigi jūs sutinkate naudotis tokiomis paslaugomis savo nuožiūra ir rizika ir pripažįstate bei patvirtinate, kad tik jūs esate atsakingi už bet kokią žalą, padarytą jūsų kompiuterio sistemai, ar duomenų praradimą. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, „Europcar“ aiškiai atsisako visų bet kokios rūšies aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, sąlygų ir kitų nuostatų, įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokia numanoma sąlyga dėl tinkamumo parduoti, patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui ir bet kokia sąlyga dėl paslaugų teikimo laikantis pagrįsto atsargumo ir įgūdžių standarto, bei dėl bet kokių intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo.

Atsakomybės apribojimas

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti tam tikrų garantijų arba apriboti ar netaikyti atsakomybės už atsitiktinius ar tiesioginius nuostolius. Todėl kai kurie iš šiame straipsnyje nustatyti apribojimai gali būti netaikomi. Konkrečiai kalbant, nė viena šių sąlygų ir nuostatų neturi įtakos įstatymais numatytoms vartotojų teisėms ir neatmeta bei neapriboja atsakomybės dėl mirties ar kūno sužalojimo, padaryto dėl „Europcar“ aplaidumo ar sukčiavimo. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „Europcar“, jos tarnautojai, direktoriai ir darbuotojai neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, ypatingus ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant nuostoliais dėl prarasto pelno, prestižo, naudojimo, duomenų ar kitų nematerialių nuostolių (net jei „Europcar“ buvo informuota apie tokių nuostolių galimybę), padarytų naudojantis „Europcar“ interneto svetaine. Jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad „Europcar“ neatsako už naudojimąsi ar negalėjimą naudotis „Europcar“ interneto svetaine; (ii) pakaitinių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas, patirtas dėl bet kurių įsigytų arba gautų prekių, duomenų, informacijos ar paslaugų, gautų pranešimų ar sandorių, sudarytų per „Europcar“ interneto svetainę arba joje; arba (iii) neteisėtos prieigos prie jūsų persiunčiamos informacijos ar duomenų arba jų pakeitimo; (iv) jokių trečiųjų asmenų pareiškimų ar elgesio „Europcar“ interneto svetainėje.

Privatumo politika

„Europcar“ privatumo politikos sąlygos yra įtrauktos į šias sąlygas ir nuostatas. Jūs sutinkate, kad „Europcar“ naudotų asmeninę informaciją laikydamasi sąlygų, išdėstytų „Europcar“ svetainių privatumo politikoje, bei joje nurodytais tikslais.

Saugumo politika

„Europcar“ naudoja saugią technologiją siekdama apsaugoti asmeninę informaciją bei finansinius sandorius. „Europcar“ laikosi procedūrų ir saugumo standartų, išdėstytų „Europcar“ saugumo politikoje.

Bendroji informacija

Jei „Europcar“ nesinaudoja ar nevykdo kokios nors teisės ar nuostatos pagal šias sąlygas ir nuostatas, tai nereiškia, kad ji atsisako tos teisės ar nuostatos. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors iš šių sąlygų ir nuostatų yra negaliojanti, šalys susitaria, kad teismas turėtų įgyvendinti šalių ketinimus, kuriuos atspindi ta nuostata, o kitos nuostatos, išdėstytos sąlygose ir nuostatose, lieka galioti. Sąlygų ir nuostatų skyrių pavadinimai pateikti tik dėl patogumo ir neturi teisinės ar sutartinės galios.

Galiojanti teisė ir kompetentingas teismas

Šios sąlygos ir nuostatos buvo sudarytos pagal Prancūzijos teisę ir yra pateiktos adresu www.europcar.com, patalpintu Prancūzijos teritorijoje. Taikoma Prancūzijos teisė ir jurisdikcija priklauso Paryžiaus teismams, kiek tai numatyta pagal 1980 m. Romos konvencijos 5-1 straipsnį Briuselio konvencijos 14 ir 15 straipsnius.

Automobilių vaizdai, autorių teisės [2000 m. – einamieji metai], „izmo, Inc.“

Visos teisės saugomos. Čia pateikti automobilių vaizdai, kurie priklauso „izmo, Inc“, yra saugomi pagal Jungtinių Valstijų ir tarptautinius autorių teisių įstatymus. Prieigai prie šių vaizdų ir naudojimuisi jais taikomos atskiros licencijos sutarties sąlygos. Griežtai draudžiama neteisėtai naudoti, kopijuoti, platinti, įrašinėti ar pakeisti šiuos vaizdus.

Print

Skambinkite dėl rezervacijų +370 5250 3420

Jūsų užsakymas
Verslui

Ta pati programėlė. Daugiau mobilumo.

Parsisiųsti Europcar programėlę skirtą iPhone, iPad ir Android dabar!

Svetainės žemėlapis Vartotojo vadovas automobilio nuomai Europcar nuomos punktai Europcar verslui Atsiliepimai Kontaktai Standartinės sąlygos

© Europcar Lithuania 2024